Zhujiajiao’s Official Tourism English Website
 

 

Zhujiajiao Ancient Town

 

 

 

Fangsheng Bridge

Notice:
江南古镇朱家角 » Tour Boats » 正文
 
 

Zhongguanyin Bridge Dock

Tour Boats Routes and Prices

Short Route: 80.00 Yuan, Long Route: 150.00 Yuan, Maximum: 6 persons

Short Route:
A: Zhongguanyin Bridge→Town God Temple→Handalong Sauce and Pickles→Fangsheng Bridge
B: Zhongguanyin Bridge→Town God Temple→Handalong Sauce and Pickles→Granny's Teahouse→Kezhi Garden

Long Route:
Zhongguanyin Bridge→Town God Temple→Handalong Sauce and Pickles→Fangsheng Bridge→Granny's Teahouse→Kezhi Garden

   
 
Shanghai Zhujiajiao Ancient Town Tourism Development Co., LTD.
© 2010 Zhujiajiao Tourism & Tourism Authority of Qingpu
State AAAA Scenic Zone