Zhujiajiao’s Official Tourism English Website
 

 

Zhujiajiao Ancient Town

 

 

 

Fangsheng Bridge

Notice:
江南古镇朱家角 » Tour Boats » 正文
 
 

Kezhi Garden Dock

Tour Boats Routes and Prices

Short Route:80.00 Yuan, Long Route:150.00 Yuan, Maximum:6 persons

Short Route:
A-line:Kezhi Garden→Granny's Teahouse→Fangsheng Bridge
A-line:Kezhi Garden→Granny's Teahouse→Yuanjin Temple→Handalong Sauce and Pickles→Town God Temple

Long Route:
A-line:Kezhi Garden→Granny's Teahouse→Fangsheng Bridge→Yuanjin Temple→Handalong Sauce and Pickles→Town God Temple
A-line:Kezhi Garden→Granny's Teahouse→Fangsheng Bridge→Yuanjin Temple→Handalong Sauce and Pickles→Town God Temple→Zhongguanyin Bridge→Qing Imperial Post

   
 
Shanghai Zhujiajiao Ancient Town Tourism Development Co., LTD.
© 2010 Zhujiajiao Tourism & Tourism Authority of Qingpu
State AAAA Scenic Zone